Son dưỡng EOS dạng thỏi màu hồng- dâu tây

140.000  119.000 

Son dưỡng EOS dạng thỏi màu hồng mùi dâu tây.